Gaztetalk Bilbao Europa gazteen, profesionalen, erakunde publikoen eta bestelako kolektiboen artean hausnartzeko eta parte hartzeko guneak dira.

Gaztetalk Bilbao Europa gazteen, profesionalen, erakunde publikoen eta bestelako kolektiboen artean hausnartzeko eta parte hartzeko guneak dira.

Helburua? Erronkak identifikatu eta elkarlanean gazte-politiken arloari begira Europako esparruari egokitu daitezkeen proposamenak eta gomendioak maila lokalean eraiki.

Europar Batasuneko Erasmus+ Acción 3 programak sustatutako programa bat da.

Orain arte, Gazteria Sailak hainbat Gaztetalk abian jarri ditu: