Bilboko Udalak Bilbao Ekintzaren bidez eta Lanbiderekin batera, Enplegu Plana eta Gazteen Enplegu Plana abiarazi ditu 2019 urterako. 1.012 pertsonek kontratu bat lortuko dute.

Enplegu Planak konpromiso argia du zailtasun gehiago dituzten biztanleekin, horien artean, 35 beherako gazteak,  45 urtetik gorako pertsonak edo zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonak edo lana Covid-19ak eragindako pandemiaren ondorioz deklaratutako alarma-egoera eta gero galdu duten pertsonak.

Oraingo honetan, 16 eta 30 urte bitarteko gazteak laneratzea lehenetsiko da, berariazko finantzabide baten bidez.

Era berean, nabarmendu beharra dago kontratuen % 50 emakumeei zuzenduta daudela.

GAZTEEN ENPLEGU PLANALA – UDALEKO KONTRATUAK

Hirugarrangoz jarri da martxan Gazteen Enplegu Plana. Langabezian, Bilbon bizi edo erroldatuta egotea, 16 eta 30 urte bitarteko gaztea izatea eta erdi edo goi mailako titulazioa izatea ezinbestekoa izango da deialdi honetan parte hartzeko. Izena eman nahi dutenek Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuan eman beharko dute izena, baita Gazte Berme Sisteman ere, enplegagarritasuna sustatze aldera, esperientzia profesionala eskuratuz.

50 enplegu berri sortuko dira, 12 hilabeteko iraupenarekin lanaldi osoz, toki esparrutik sustatuta eta zuzenean Udalak eta udal erakunde eta arloek eginda.

Hainbat profil profesional aurreikusi dira: administrazioaren arloko prestakuntza, teknologia berriak, proiektuen kudeaketa, komunikazioa, giza baliabideak, web proiektuak, arlo juridikoa, arkitektura, dokumentazioa eta artxibategia, turismo-sustapena, diseinua, marketina, hirigintza, pieza historikoen zaharberritzea eta kontserbazioa, ingurumena eta gizarte-lana, besteak beste.

ENPLEGU PLANALA – UDALEKO KONTRATUAK

Guztira, 2019-2020 aldirako Enplegu Plan Arruntak 962 lanpostu berri sortuko dira Bilbon. Horietako 261, Bilbao Ekintzaren bitartez, bere gain hartuko ditu Bilboko Udalak, guztiak jardunaldi osokoak eta hurrengo proiektuen inguruan:

Enplegua sustatzeko proiektuak

  • Instalazioak eta eraikinak zaharberritzea eta egokitzea: Instalazioak eta espazio publikoak leheneratzeko eta zaharberritzeko 58 lanpostu sortuko dira, horien baldintzak hobetzeko, segurtasuna barne, espazio atseginagoak izan daitezen.
  • Esku-hartze komunitario eta soziala hobetzea: Auzokideen bizikidetza eta kohesio soziala sustatzeko 45 kontratazio gauzatuko dira, eta, horretarako, sentsibilizazio sozialerako eta berdintasun-programen kudeaketarako estrategia bat garatzea babestuko da.
  • Bilboko merkataritza-lokalak aztertzea eta aztertzea: 18 pertsona arduratuko dira Bilboko saltokiak aztertzeaz, merkataritza-negozioen ezaugarriak kuantifikatzeko, ezagutzeko eta beharrizanak antzemateko, zerbitzu doituak eskaintzearen ondoreetarako.
  • Kulturari eta aisialdiari lotutako jarduerak dinamizatzea: Haur eta nerabeentzako aisialdirako eta aisialdi hezigarrirako programazioak diseinatzeko eta garatzeko 36 lanpostu berri sortuko dira, bai eta, oro har, herritar guztientzat diren beste kultura-jarduera batzuetarako ere.
  • Hiriaren irudia hobetzea eta hiriaren garapen iraunkorra: Hiri-ingurua leheneratzeko eta prebenitzeko eta ingurumena babesteko 18 kontratazio gauzatuko dira.
  • Enplegu-plan eta -programak: Ekintza zuzenen planak eta programak garatzea babesteko 16 lanpostu sortuko dira. Plan eta programa horiek enpleguari eta pertsonen enplegagarritasuna hobetzeari buruzkoak izango dira, batik bat, lanmerkatura sartzeko zailtasun gehiago dituztenei begira.

Horrez gain, hiriko beste proiektu batzuei esleituko zaizkien kontratazioak egingo dira, besteak beste, udal- eta hiri-zerbitzuak hobetzekoak eta udalari lotutako sare sozialak zein marketina bultzatzekoak.

ENPLEGU PLANALA – ENPRESA PRIBATUETATIK KONTRATAZIOAK

Bestalde, enpresek kontratatzeko emango diren Laguntzen ildotik, Bilbao Ekintzak gutxi gorabehera 640 laguntza kudeatuko ditu langabezian eta Lanbiden lan-eskatzaile gisa izena emanda daudenak lan-merkatuko enpresa lokalek kontratatu ditzaten.

Kontratatzeko laguntzak

BALDINTZAK

Honako posturen bat eskuratu ahal izateko beharrezko baldintza bakarrak hauek dira:

  • Bilbon erroldatuta egotea
  • Langabezian egotea eta Lanbiden izena emanda egotea.
  • Gazte Berme Sisteman izena emanda egotea (Gazteen Enplegu Planerako bakarrik).

HAUTATZE PROZESUA

Lanbidek hautagaien artean lehen aurre-hautaketa egingo du eta Bilbao Ekintzak laguntzen duten elkarteekin elkarlanean, elkarrizketa pertsonalen bidez azken hautaketa burutuko dute.