Gazte-lonjak Bilboko gazteen lonjen bizikidetzarako zerbitzua da.

Zerbitzu honetara zuzendu zaitezke lonjaren bat baldin badaukazu eta auzokide ekartearekin edozein gatazka sortzen bada. Edozer izapide egiteko, zein zalantza baten bat argitzeko deitu ezazu 610.467.439 telefonora.

Gainera, kontratuarekiko edozein zalantza argitu dezakete, bai eta ura edo argia altaz eman, asegurua edukitzeko zalantzak argitu… Gidan edozein gomendio aurkitu dezakezu, bai administrazio arlokoak, bizikidetzarako…

 Administrazio arloko gomendioak:

 • Kontratua indarrean edukitzea.
 • Erantzukizun zibileko poliza edukitzea.
 • Sare orokorretik datorren edateko ura edukitzea.
 • Baimendutako instalatzaileak egindakoa izango da instalazio elektrikoa eta Behe-tentsiorako Elektroteknikari buruzko Arautegia bete beharko du.

 Harremanetarako gomendioak:

 • Udalari lonjaren jabearen eta errentan hartu duenaren izen-abizenak eta harremanetarako telefonoak jakitera ematea.

 Lonjen egokitasunari buruzko gomendioak:

 • Lokalaren gutxienezko altuera 2,50 metrokoa izatea.
 • Komunen azalera gutxienez 1,2 metro karratukoa izatea.
 • Lokal hauek ez lituzkete etxebizitzek eta ohiko bizitokiek berezkoak dituzten ekipamenduak (sutegiak, oheak eta abar) eduki behar.
 • Ez da erregaia izan daitekeen materialik erabiliko sabaiak edota hormak apaintzeko.
 • Komuna eta konketa dituen bainugela, aireztapen naturalekoa edo kanpora ematen duen saretaren bidezkoa.
 • Gehienez baimendutako edukiera errespetatuko da (pertsona bat m2 bakoitzeko eta gehienez 100 pertsona irteera bakarra duten lokaletan. Irteera horrek gutxienez 80 cm-ko zabalera edukiko du.

 Bizikidetzarako gomendioak:

 • Musika-ekipo, telebista edo horrelakoak erabiliz gero, Ingurumenari buruzko Ordenantzan ezarritako zarata-mugak ez dira gaindituko eta kontu handiagoz aritu beharko da 23:00etatik 07:00etara bitartean.
 • Lonjaren kanpoaldea eta ingurua higiene-arloko baldintza egokietan egongo dira eta ez da lokalaren jardueraren ondoriozko zaborrik edo objekturik utziko kanpoaldean.

 Osasunerako gomendioak:

 • Lokala bitarteko egokiz eta beharrezko sarritasunez garbitu beharko da eta ez dira substantziak (zaborrak eta beste batzuk) pilatuko, baldin eta erabiltzaileen osasunerako kaltegarriak izan badaitezke.
 • Erraz garbitzeko eta desinfektatzeko modukoak izango dira.
 • Animaliak lonjetan egotea debekatuta dago.
 • Lokalaren aireztapen orokorra eta aldizkakoa berma dezan sistema jarriko da, hatsik ez egoteko. Sarrerako ateaz gain, leiho, saretxo, xafla eta abarren bi- bidezko beste aireztapen modu bat egongo da.
 • Lehen laguntzak emateko botikina eduki beharko dute lonja guztiek.

 Segurtasun arloko gomendioak:

 • Larrialdietarako atea: Lonjaren edozein lekutatik kanpoko atera gehienez 25 metro egotea.
 • Irteeretako ateak ez dira giltzaz itxiko barrutik eta pertsianak ez dira jaitsita egongo lonjen barruan pertsonak dauden bitartean.
 • Larrialdietako argiak edukitzea.
 • Ezin da jatekoa sutegian prestatu eta ezin da surik egin lonjen barruan.
 • Era berean, erregaiak, objektuak edo materialak eta beste biltzeagatik leherketa edo sutea sor dezakeen jarduerarik ez da egin behar.
 • Gutxienez 21A-113B eragina duen eta 5 kg-koa den su-itzalgailu bat egongo da.
 • Lokaleko edozein lekutatik su-itzalgailuetara ibili beharreko gehieneko distantzia 15 metrokoa izatea.