Bilbao Kirolakek bultzatutako programa, honako jarduera-ildo hauekin:

  • Emakumezkoen kirola sustatu eta bultzatzea, eta emakumeek kirol-eremu guztietan parte-hartzea.
  • Gazteen kirol-praktikan genero-ikuspegia txertatzeko azterketa bat egitea.
  • Emakume gazteen kirol-praktika laguntzea.

Helburuak

  • Kirol-praktikaren sustapenean genero-ikuspegia txertatzea, kirola emakume gehiagok praktika dezan eta kirola genero-rolak gainditzeko erraminta izan dadin.
  • Kirola egiteko aukeran emakumezko eta gizonezkoen arteko berdintasuna bultzatzea.
  • Emakumeak kirol-munduan ikusaraztea.

Populazio hartzailea

  • Herritarrak, oro har
  • Gazteak, bereziki
  • Kirolariak

Harremanetarako

martxan@kirolak.bilbao.eus

2015ean 40 diru-laguntza eman dira programa honetarako, guztira 79.000 euro.