Kirolaren praktika bultzatu nahi duen programa, kirol-eremu guztietan bultzatzen duten erakundeei laguntza emanez: kirol federatua, eskola-kirola, egokitua, herri-kirolak, kirol-ekitaldiak, etab.

Urtero egiten den diru-laguntzetarako deialdiak lau ildo jasotzen ditu:

 • 1. ildoa: kirol-erakundeen gizarte- eta federazio-eginkizuna garatzeko nahiz erakunde horien joan-etorrietarako diru-laguntzak.
 • 2. ildoa: Bilboko udalerriko parte hartzeko kirolen programentzako diru-laguntzak.<0}
 • 3. ildoa: Bilboko udalerrian burutzen diren edota eragiten duten unean uneko kirol- ekitaldientzako diru-laguntzak.
 • 4. ildoa: kirolean eta kirolaren kudeaketan emakumezkoen parte-hartzea sustatzeko diru-laguntzak.
 • 5. ildoa: Bilbon kirol egokitua sustatzeko diru-laguntzak.

Programak Bilboko kirol klub eta elkarteentzat instalazioak merkeago edo doan lagatzea ere aurreikusten du, gazteak kirolean aritu daitezen.

Helburuak

 • Gazte jendearen artean edozein eratako kirol jarduera bultzatzea.
 • Kirolari loturiko aisialdia bultzatzea.
 • Jarduera fisikorako ohitura sortzea.

Populazio hartzailea

 • 13 eta 35 urte bitarteko neska-mutilak.
 • Oro har, herritarrak.

Parte hartzen duten beste erakundeak

 • Ikastetxeak
 • Kirol-taldeak

Informazio gehiagorako

bilbaokirolak.com

Harremanetarako

martxan@kirolak.bilbao.eus

2015

 • Guztira emandako diru-laguntza kopurua: 124 diru-laguntza, guztira 342.720 euro banatuta, honela:
  • ildoa: 53 diru-laguntza, guztira 169.720 euroko balioa zutenak.
  • ildoa: 18 diru-laguntza, guztira 13.000 euroko balioa zutenak.
  • ildoa: 30 diru-laguntza, guztira 80.000 euroko balioa zutenak.
  • eta 5. ildoa: 23 diru-laguntza, guztira 80.000 euroko balioa zutelarik.
 • HOBARITUTA LAGATAKO INSTALAZIO KOPURUA: instalazioak lagatzeko 139 baimen izapidetu dira, guztira 964.307,86 euroko

2016

Emandako diru-laguntzak, guztira: 124 diru-laguntza, Guztira 342.720 euroko zenbatekoarekin, honela banatuta:
o 1. ildoa: 64 diru-laguntza, 169.720 euroko zenbateko osoarekin
o 2. ildoa: 20 diru-laguntza, 13.000 euroko zenbateko osoarekin
o 3. ildoa: 42 diru-laguntza, 80.000 euroko zenbateko osoarekin
o 4. ildoa: 42 diru-laguntza, 71.420 euroko zenbateko osoarekin
o 5. ildoa.: 11 diru-laguntza, 20.000 euroko zenbateko osoarekin

• HOBARITUTA LAGATAKO INSTALAZIO KOPURUA: instalazioak lagatzeko 153 baimen izapidetu dira, guztira 1.129.850 euroko hobariarekin