2023/2024 Gazte Sorkuntzarako Injuve laguntzak

2023ko apirilaren 12ko BOEn, Gazteria Institutuko Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpenaren laburpena argitaratu zen. Ebazpen horren bidez, gazteak sortzeko Injuve laguntzen deialdia egin zen 2023/2024 urterako.

Laguntza horiek gehienez ere 30 edo 35 urte dituzten gazte sortzaileentzat dira (jarduera-ildoaren arabera), 2024an arte bisualetan, eszenikoetan, musikan, literaturan, diseinuan, komikigintzan eta ilustrazioan garatu beharreko proiektuetarako.

Jarduera-ildoak:

  • Ikerketa: deialdiaren eremuei lotutako proiektuetan ikerketak egitea (18-30 urte), gehienez 3.000 €
  • Obra-ekoizpena: formatu eta teknika libreko proiektu artistikoak egitea (18-30 urte), 5.000 €-raino.
  • Espazio espezializatuetan, biretan edo egoitzetan (araututako ikasketak izan ezik) ekoitzitako obren mugikortasuna eta/edo sortzaileen mugikortasuna, estatuan eta nazioartean (18-30 urte), 5.000 €arte.
  • Gazteria Institutuko Amadis aretoko komisariotza: erakusketen komisariotza, tailerren programazioa edo sortzen ari diren beste sorkuntza-jarduera batzuk, taldean edo kolektiboan (18-30 urte) garatu beharrekoak, 7.000 €arte.
  • Gazteak sortzeko ekintzailetza: kultura-ekintzailetzako proiektuen garapena, jarduera bati ekitea edo estatuan edo nazioartean (18-35 urte) sortu berri den jarduera bati eustea helburu dutenak, 10.000 €arte.

Laguntzen onuradunak

Laguntza horiek eskatu ahal izango dituzte espainiar nazionalitatea duten pertsona fisiko eta juridikoek eta Espainian legezko bizilekua duten eta 18 eta 30 edo 35 urte bitartean dituzten pertsona guztiek, laguntzaren xedearen arabera.

Pertsona batek baino gehiagok parte hartzen duten proiektuen kasuan, onuradun guztiei eskatuko zaie adinaren eskakizuna. Musika-taldeen eta arte eszenikoetako konpainien kasuan, adinaren eskakizuna zuzendaritza artistikoari eta interpretazio artistikoko koadroari eskatuko zaie.

Pertsona juridikoak direnean, deialdiaren urtean zuzendaritza-organoetan ordezkari gisa agertzen diren pertsona fisikoei eskatuko zaie adinaren betekizuna.

Eskabideak aurkeztea

Eskaera bide hauetako batetik aurkez daiteke:

  • Egoitza elektronikoaren bidez (zure NAN digitala edo ZIURTAGIRI DIGITALA). Dokumentazioa sinatu ahal izateko, beharrezkoa da Autofirma programa erabiltzea, zuen ekipoan deskarga dezakezue eta.
  • Erregistro-bulegoen bidez. Kontuan izan eskaera Injuveko erregistro-bulegoan aurkezteko beharrezkoa dela aldez aurretik hitzordua eskatzea 917827663 telefono-zenbakiaren bidez edo posta elektroniko bidez: registrogeneral@injuve.es.
  • Deialdi honen Ebazpenaren 5.2 artikuluan zehaztutako beste edozein bide erabiliz.

Pertsona juridikoak, nortasun juridikorik gabeko erakundeak eta pertsona fisikoak, baldin eta Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluak ezartzen duenez, eskabidea bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu behar dute, hau da, egoitza elektronikoan.

Eskabideak aurkezteko epea

Hogei egun baliodun, laburpen hau BOEn argitaratu eta biharamunetik aurrera. (Apirilaren 13tik maiatzaren 12ra, 23: 59etan)