Etorkizuneko Bilbo eraikitzen

Azaroaren 17an, Bilborocken, Hiri Antolamendurako Plan Nagusiari (HAPN) buruzko Gaztetalk saioa egin genuen, gazteen eta Hiri Plangintza Saileko teknikarien arteko eztabaidarako eta parte-hartzerako espazioa.

Mugikortasuna berbabide

Azaroaren 16an, 25 gaztek parte hartu zuten Uriko Mugikortasun Jasangarrirako Planari -PMUS- buruz Bilborocken egindako Gaztetalk saioan.

Ideiak Martxan, 2016ko Saritutako Ideiak: Recrea

Recrea prestakuntzarako nahiz informaziorako jardunaldia da. Haren bidez, Murrizteak, Berrerabiltzeak eta Birtziklatzeak -erderazko 3 Rak (Reducción, Reutilización y Reciclaje)- gizartearentzat, ekonomiarako eta ingurumenerako duten garrantzia nabarmendu nahi da.

Etorkizuneko Bilbo eraikitzen lagundu hai al duzu?

Bilboko Udalak Hiritarrek Parte Hartzeko Prozesua martxan jarri du Bilboko Hiri Antolaketako Plan Orokorra aztertzeko. Planak Bilboko etorkizuneko ekipamenduak, azpiegiturak edo gune berdeak zehazten ditu. Ekarpen bat egin nahi duzu?

Baduzu ideiaren bat Bilboko garraio iraunkorrari eusteko?

Udalak abian jarri duen prozesu parte-hartzailearen baitan, Uriko Mugikortasun Jasangarrirako Bilboko Planaren etorkizunari buruzkoa, orain, honako inkesta hau bete eta ekarpenak egin ahal izango dituzu ondorengo gai hauetan: garraio publikoa, oinezkoak arazo barik ibiltzea, bizikletaren betekizuna, aparkalekuak, errepideko segurtasuna, ibilgailu pribatuak...

Ekarpenik al duzu Bilboko zarata dela eta?

Azaroaren 3an herritarrentzako saio irekian parte hartu ahal izango duzu, Bilboko Soinu Estrategiaren barruan. Bertan, hiriko zarata murrizteko xedea duten jarduerak eztabaidatu eta kontrastatuko dira.

Bilbo gazte eta iraunkorra nahi al duzu?

Orain helburu hori lortzeko zure ideiak ekarri ditzakezu. Azaroaren 16an, 17:00etatik 20:00etara, Bilborocken Gaztetalk berria egongo da Bilbon zehar egiten diren joan-etorriez eta horiek modu iraunkorragoan egiteko moduez berba egiteko.

Gaztetalk Bilbao. Europak balioak eztabaidan

Urriaren 3an eta 4an egin zuten Bilborocken. Gaztetalk Bilbao Europa gazteen eta Gazteria Saileko arduradunen arteko eztabaidarako eta parte hartzeko espazioa da, Europako Batasunaren Erasmus+ 3 Ekintza programak sustatutakoa. Helburua? Gazteriari buruzko udal-politiken ekintzak eta erronkak Europako ingurunearen barruan abian jartzea.